Cart:

0
Nie masz produktów w koszyku.

0

Witaj w naszym sklepie z fototapetami i obrazami!

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego starwalls.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym starwalls.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zapisanych w nim zasad i postanowień. Zakup w naszym sklepie internetowym www.starwalls.pl jest równoznaczny z akceptacją warunków podanego regulaminu sklepu w szczególności dotyczących form płatności oraz kosztów wysyłki.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 • 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.starwalls.pl, zwanego dalej Sklepem, jest Consalnet S.A., Niegosławice 551 lok. 1, 67-312 Niegosławice, NIP 924 179 51 12
 • 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy.
 • 3. Klientem nazywamy osobę lub firmę/instytucję, która wypełniła formularz zamówienia. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
 • 4. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów księgowych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na podanie danych może uniemożliwić realizację zamówienia. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.
 • 5. Administratorem danych jest Consalnet S.A., Niegosławice 551 lok. 1, 67-312 Niegosławice, NIP 924 179 51 12.
 • 6. Firma Consalnet S.A. oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe do każdego dzieła graficznego oferowanego w serwisie starwalls.pl.
 • 7. Utrwalanie lub zwielokrotnianie projektów graficznych umieszczonych na produktach, niezależnie od techniki, jest niedozwolone.

II. OFERTA SKLEPU

 • 1. Ilość produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna, wszystkie są wykonywane na zamówienie.
 • 2. Ilość produktów objętych promocją w Sklepie jest ograniczona. Sprzedaż tych produktów realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania oferty.
 • 3. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów.
 • 4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW, PŁATNOŚCI

 • 1. Zamawiane produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego. W przypadku większych zamówień Wykonawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w regulaminie (po uprzednim poinformowaniu zleceniodawcy e-mailem).
 • 2. Zamówienie jest uznane za ważne tylko jeśli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do firmy Consalnet S.A. przy wykorzystaniu mechanizmów zawartych na stronach Sklepu.
 • 3. Proces dokonywania zamówienia wygląda następująco:
  • Klient składa zamówienie przy pomocy formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego www.starwalls.pl
  • Klient dokonuje wyboru formy płatności za towar i sposobu dostarczenia towaru,
  • Sklep weryfikuje poprawność zamówienia i wysyła Klientowi na podany adres e-mail podczas rejestracji potwierdzenie przyjęcia zamówienia, w którym określa termin wykonania i wysyłki zamówionego towaru. Weryfikacją zamówienia nazywamy: stwierdzenie kompletności danych osobowych Klienta i danych do wysyłki, sprawdzenie listy produktów zamówionych przez Klienta. 
  • W przypadku niemożności przeprowadzenia weryfikacji zamówienia, zamówienie zostaje potraktowane jako odrzucone. W przypadku niekompletności danych osobowych Klienta, danych do wysyłki lub danych Klienta do wystawienia faktury, Sklep zobowiązuje się podjąć próbę kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia brakujących informacji. Brak możliwości uzyskania kontaktu z Klientem w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia zamówienia oznacza potraktowanie zamówienia jako niemożliwe do weryfikacji, a tym samym odrzucone. Niemożność przeprowadzenia weryfikacji oznacza: niekompletność danych osobowych Klienta, niekompletność danych do wysyłki, niemożność kontaktu z Klientem celem weryfikacji/uzupełnienia niekompletnych danych.
 • 4. Klient korektę do swojego zamówienia może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do Klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego z góry zamówienia Sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej. Przy wyborze sposobu płatności z góry przelewem na rachunek Sklepu, zamówienie zostaje anulowane w przypadku braku wpływu środków na konto w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 • 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, np. niepoprawny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Przy wyborze sposobu płatność z góry przelewem na rachunek Sklepu również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem stanowią inaczej.
 • 6. Czas realizacji zamówienia w naszym Sklepie wynosi do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 • 7. Na terenie Polski dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Nie wyrażamy zgody na wysyłkę za granicę.
 • 8. Na specjalne życzenie Klienta towar może zostać dostarczony w sobotę. Usługa ta jest dodatkowo płatna. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • 9. Zapłata za zamówienia produktu przez Klienta odbywa się przelewem na rachunek Sklepu, za pomocą kart płatniczych lub szybkim przelewem PayU.
 • 10. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie oraz jego niezgodność z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu Klient powinien zgłaszać Sklepowi.
 • 11. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez Sklep na koszt klienta.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 1. Fototapety, obrazy na płótnie są produktami dostępnymi wyłącznie na zamówienie Klienta. Klient określa parametry zamówienia: wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Klienta
 • 2. Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy (czyli zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny) nie przysługuje.
 • 3. W przypadku zakupu naklejek dla dzieci Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
 • 4. Towar kupiony przez Internet można zwrócić bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych. Liczy się go od dnia wydania towaru. Aby skutecznie odstąpić od umowy, należy we wskazanym terminie wysłać do Sklepu stosowne pisemne oświadczenie. Zaleca się wysłać oświadczenie listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oprócz przekazania takiego oświadczenia Klient ma obowiązek zwrócić do Sklepu zakupiony towar. Produkt powinien być odesłany w terminie do 14 dni w stanie niezmienionym. Koszt takiej przesyłki pokrywa Klient. Z kolei Sklep musi poświadczyć na piśmie zwrot towaru. Dodatkowo ma obowiązek zwrócić Klientowi równowartość ceny towaru.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • 1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Klient otrzymał przesyłkę z zamówionym towarem.
 • 2. Powyższe nie ogranicza praw konsumentów wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmienia Kodeksu cywilnego.
 • 3. Klient jest zobowiązany w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z towarem zgłosić drogą mailową bądź pocztą reklamacje, dotyczącą uszkodzenia paczki lub towaru w transporcie.
 • 4 .Wszystkie parametry towaru i jego zgodność z dokonanym zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki), należy sprawdzić przed jego montowaniem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niezgodności, należy to zgłosić przed dokonaniem montażu.
 • 5. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: info@starwalls.pl
 • 6. Klient, który zgłasza wadę towaru, jeśli towar nie został zamontowany, jest zobowiązany na wezwanie Sklepu odesłać wadliwy towar, w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 • 7. W przypadku reklamacji towaru zamontowanego, klient powinien przy zgłaszaniu wady dokonać dokładnego opisu wady. Sklep poinstruuje klienta o dalszym sposobie rozpoznawania reklamacji.
 • 8. Sklep jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zgłoszenia wady, zakończyć proces reklamacyjny. Za jego zakończenie uznaje się określenie stanowiska, liczone od momentu dostarczenia towaru. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z podanego terminu, reklamację uważa się za uznaną.
 • 9. Szkody, które powstały wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montowania towaru lub jego użytkowania, nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określają informacje podane przez producenta towaru.
 • 10. Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne ślady uszkodzenia lub otwierania, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. Należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
 • 11. W przypadku dokonania zakupu towaru przez Klienta w celu związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta (Klient, który nie jest konsumentem), w razie wystąpienia wady towaru i uznania reklamacji przez Sklep, Klientowi przysługuje wyłącznie uprawnienia do wymiany towaru lub obniżenie kosztów przy zachowaniu towaru.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek vat liczony wg obowiązującej stawki. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w momencie złożenia zamówienia. Cena nie zawiera kosztów dostawy towaru do Klienta.
 • 2. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.
 • 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.starwalls.pl w widocznym miejscu. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.
 • 4. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie prezentacji produktów i realizacji zamówień prosimy kierować na adres: info@starwalls.pl
 • 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez product niebezpieczny, a także ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmienie Kodeksu cywilnego.
 • 6. Firma Consalnet S.A. prowadząca sklep internetowy www.starwalls.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta